Premis

 

Grup A

1

5.000,00 €

2

3.000,00 €

3

2.000,00 €

4

1.400,00 €

5

800,00 €

6

700,00 €

7

600,00 €

8

450,00 €

9

300,00 €

10

200,00 €

11

150,00 €

12

100,00 €

 

Grup B

1

500,00 €

2

300,00 €

3

200,00 €

4

100,00 €

 

 

Tram -2300

Tram -2150

1

500,00 €

400,00 €

2

300,00 €

250,00 €

3

200,00 €

150,00 €

 

 

Tram -1800

1

200,00 €

2

130,00 €

3

70,00 €

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció espanyola d’IRPF segons la legislació fiscal espanyola vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

  • Enviar escanejat una còpia del DNI o del passaport per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
  • Omplir i signar el model d’imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar amb signatura digital o en original (no val escanejat) a la Federació.
  • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

Copyright 2020 Federació Catalana d'Escacs ©  All Rights Reserved